Welkom bij PLAN Psychologie!

Praktijk voor kinderen, jongeren en hun ouders
Onderzoek en behandeling bij vragen over leren, sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en gezinsinteracties
Coaching en supervisie voor professionals in ontwikkeling

 

Actuele wachttijd: 2-6 weken


We begrijpen dat als u ons benadert, u graag snel een afspraak wilt. Toch lukt dit helaas niet altijd. Aanmeldingen zullen verwerkt worden op aanmelddatum. In ons team kijken we vervolgens naar de hulpvraag, het type traject (diagnostiek of behandeling) en type behandeling (EMDR, CGT, ACT, psycho-educatie) en proberen dit te matchen op expertise van één van ons. Afhankelijk hiervan plannen wij een intake afspraak.