Over PLAN Psychologie        Team           Locatie        Werkwijze

 

Het team van PLAN Psychologie bestaat uit:

 

Mijn naam is Annemiek de Wit - ter Wal.

In 2002 ben ik afgestudeerd als neuropsycholoog en heb mij daarna verder gespecialiseerd in de kinder- en jeugdpsychologie.

In de afgelopen jaren heb ik onderzoek en behandeling gedaan bij veel verschillende kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen.

Ik help graag kinderen en jongeren bij wie de ontwikkeling niet vanzelf verloopt. Ik vind het belangrijk om het kind of de jongere enerzijds te “horen” in zijn zorgen en problemen en anderzijds samen hun talenten en krachten weer te ontdekken en in te zetten. Ik vind een open en transparante communicatie met het kind en de ouders belangrijk. Ik heb een positieve, energieke instelling en denk in oplossingen, wat veel kinderen, jongeren en ouders aanspreekt.


Functie: praktijkhouder, registerpsycholoog NIP/Kinder- en Jeugd, EMDR-therapeut,
ACT4kids-trainer, supervisor.
Registraties / lidmaatschappen:

Registratie NIP K&J (Ned. Instituut van Psychologen): 00133038

Persoonlijke AGB-code: 94101080

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd: 130001170

 

Mijn naam is Pleun Huijbregts.

Ik ben in 2009 afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit van Tilburg. In 2015 heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond.

In de afgelopen jaren heb ik veel gewerkt met kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en heb ik me gespecialiseerd in neuropsychologie.

Ik heb veel plezier in het werken met kinderen en jongeren van verschillende leeftijden, ieder met hun eigen verhaal, geschiedenis, interesses, kwaliteiten en vragen. Ik vind het een uitdaging om samen met de cliënt te ontdekken hoe dingen met elkaar samenhangen. Het samenwerken met de ouders en andere betrokkenen vind ik belangrijk. Ik houd van een open en eerlijke communicatie.

Functie: praktijkhouder, GZ-psycholoog Kind en Jeugd,
EMDR-therapeut, ACT4kids-trainer, Braingame Brian-trainer.

Registraties / lidmaatschappen:

BIG-registratie nummer: 29920444325

Persoonlijke AGB-code: 94101079

NIP (Ned. Instituut van Psychologen)

NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie)

 

 


Mijn naam is Margot Norg.
In 2021 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens mijn master Medische Psychologie heb ik succesvol mijn stage binnen het team Kind en Jeugd van het Radboudumc afgerond. Hier heb ik veel kinderen gezien met psychische, cognitieve of leerproblematiek die vastlopen in hun ontwikkeling. Ik ben gedreven om hulp te kunnen bieden aan kinderen en jongeren, omdat een gezonde ontwikkeling belangrijk is voor de verdere levensloop. Ik zet mij er dan ook graag voor in om samen met een kind en zijn/haar ouders te onderzoeken waar het kind mogelijk vastloopt en hoe we hier samen aan kunnen werken. Ik heb een positief en enthousiast karakter en ben gemotiveerd om een ruime en open blik te houden.

Functie: psycholoog
Lidmaatschappen:
NIP (Ned. Instituut van Psychologen)

Registraties:

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd: 130006621

 

Mijn naam is Britt Herrewijn. In 2021 ben ik afgestudeerd als klinisch psycholoog na het afronden van mijn master Clinical Psychology aan de Universiteit van Utrecht. Na een succesvolle stage bij PLAN Psychologie ben ik gedreven om mijn passie voor kind- en jeugd en mijn positieve- en open houding met anderen te delen.

Ik vind het belangrijk om kinderen die vast lopen in hun ontwikkeling, te helpen en ondersteunen. Op deze manier hoop ik bij te dragen aan het ontwikkelen en ontdekken van ieders eigen talenten, zodat iedereen zijn of haar talenten op een mooie en fijne manier kan inzetten. Ik hecht veel waarde aan een eerlijke en transparante communicatie, waarin ieder zichzelf kan zijn.

 

Functie: psycholoog, ACT4kids-trainer, Braingame Brian-trainer.
Lidmaatschappen:
NIP (Ned. Instituut van Psychologen)
Registraties:
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd: 130006179