Over PLAN Psychologie        Team           Locatie        Werkwijze

 

Het team van PLAN Psychologie bestaat uit:

 

Mijn naam is Annemiek de Wit - ter Wal.

In 2002 ben ik afgestudeerd als neuropsycholoog en heb mij daarna verder gespecialiseerd in de kinder- en jeugdpsychologie.

In de afgelopen jaren heb ik onderzoek en behandeling gedaan bij veel verschillende kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen.

Ik help graag kinderen en jongeren bij wie de ontwikkeling niet vanzelf verloopt. Ik vind het belangrijk om het kind of de jongere enerzijds te “horen” in zijn zorgen en problemen en anderzijds samen hun talenten en krachten weer te ontdekken en in te zetten. Ik vind een open en transparante communicatie met het kind en de ouders belangrijk. Ik heb een positieve, energieke instelling en denk in oplossingen, wat veel kinderen, jongeren en ouders aanspreekt.


Functie: praktijkhouder, registerpsycholoog NIP/Kinder- en Jeugd, EMDR-therapeut,
ACT4kids-trainer, supervisor.
Registraties / lidmaatschappen:

Registratie NIP K&J (Ned. Instituut van Psychologen): 00133038

Persoonlijke AGB-code: 94101080

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd: 130001170

 

Mijn naam is Pleun Huijbregts.

Ik ben in 2009 afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit van Tilburg. In 2015 heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond.

In de afgelopen jaren heb ik veel gewerkt met kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en heb ik me gespecialiseerd in neuropsychologie.

Ik heb veel plezier in het werken met kinderen en jongeren van verschillende leeftijden, ieder met hun eigen verhaal, geschiedenis, interesses, kwaliteiten en vragen. Ik vind het een uitdaging om samen met de cliënt te ontdekken hoe dingen met elkaar samenhangen. Het samenwerken met de ouders en andere betrokkenen vind ik belangrijk. Ik houd van een open en eerlijke communicatie.

Functie: praktijkhouder, GZ-psycholoog Kind en Jeugd,
EMDR-therapeut, ACT4kids-trainer, Braingame Brian-trainer.

Registraties / lidmaatschappen:

BIG-registratie nummer: 29920444325

Persoonlijke AGB-code: 94101079

NIP (Ned. Instituut van Psychologen)

NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie)

 

 


Mijn naam is Rozemarijn Wieringa.

 

In 2019 ben ik afgestudeerd als basispsycholoog (kind en jeugd) aan Universiteit Utrecht. Hierna heb ik twee jaar gewerkt als jeugdprofessional bij een gemeente waardoor ik mijn kennis en vaardigheden heb verbreed. Inmiddels ben ik al weer een tijd aan de slag als psycholoog binnen de basis GGZ. In mijn werk als psycholoog kijk ik graag samen met het kind of de jongere en diens omgeving naar wat er nodig is om weer lekker in het leven te staan. Hierbij ga ik uit van de kwaliteiten en talenten van het kind of de jongere. Tijdens de sessies vertel ik graag over ons wonderlijke brein; daar valt zoveel over te leren! Ik ben betrouwbaar, open, toegankelijk en vind het belangrijk dat er ook ruimte is voor humor.

 

Functie: psycholoog
Registraties:

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd: 130005241

Persoonlijke AGB-code: 94111962


 

Mijn naam is Britt Herrewijn.

 

In 2021 ben ik afgestudeerd als psycholoog na het afronden van mijn master Clinical Psychology aan de Universiteit van Utrecht en ik werk sinds het afronden van mij studie met veel plezier bij PLAN Psychologie. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van hun eigen talenten en krachten, zodat zij deze op een passende manier kunnen inzetten. Wanneer kinderen vastlopen in hun ontwikkeling of hulp nodig hebben bij de zoektocht naar hun eigen talenten en krachten, help ik ze graag weer op weg. Ik vind het belangrijk dat ieder kind gelukkig is en op een waardevolle manier zichzelf kan zijn. Ik heb veel plezier in het werken met kinderen en jongeren en ben gedreven om mijn passie voor kind- en jeugd en mijn positieve- en open houding met anderen te delen. Ik hecht veel waarde aan een eerlijke en transparante communicatie.

 

Functie: psycholoog, ACT4kids-trainer, Braingame Brian-trainer.
Lidmaatschappen:
NIP (Ned. Instituut van Psychologen)
Registraties:
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd: 130006179

Persoonlijke AGB-code: 94111949

 

Ik ben tijdelijk afwezig tot 7 augustus 2023. Vanaf die datum kunnen jullie mij weer bij PLAN verwachten.

 


Mijn naam is Inge Schepers.

 

‘Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning how to dance in the rain.’ Ons leven zit vol geluk en vol ellende. Pieken en dalen wisselen elkaar af. We hebben fijne gevoelens, maar ook vervelende of pijnlijke. Het is normaal dat je je wel eens bang, verdrietig of boos voelt. Soms zijn die gevoelens te zwaar om te kunnen dragen. Dan lukt het even niet alleen; het stormt te hard. Ik help je graag weer op weg. Samen met jou probeer ik te kijken hoe je sterker kunt worden. Zodat jij je hart weer kunt volgen en kunt doen wat je waardevol en belangrijk vindt. We gaan leren dansen in de regen en de storm, stap voor stap. Ik ben nieuwsgierig naar wie je bent en erop gebrand om jou het gevoel te geven dat jij je gezien en gehoord voelt. Dat geldt voor jou en voor je ouders. Ik maak ruimte voor jullie verhaal en voor wie jullie zijn als persoon. Ik sta stil bij wat jullie waardevol en belangrijk vinden. We zoeken samen naar een manier die voor jullie werkt. Zodat jullie weer met vertrouwen op pad kunnen gaan, het pad van jullie hart kunnen volgen en weer fier op jullie zelf kunnen zijn.

Functie: GZ-psycholoog Kind en Jeugd, Orthopedagoog, EMDR-therapeut, ACT4kids-trainer.

Lidmaatschappen: Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Registraties:

BIG registratie 79923767325

KvK: Kinderpsychologie FIER, 73873411
Persoonlijke AGB-code: 94100619

 

Mijn naam is Linda Heldens.

In 2011 ben ik als psycholoog afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, met als afstudeerrichting neuro- en revalidatiepsychologie. In de afgelopen jaren heb ik vooral gewerkt met kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en bijkomende vragen op het gebied van leren, gedrag en welbevinden en kinderen met leerproblemen. Ik vind het belangrijk dat kinderen, jongeren en ouders het beste uit zichzelf kunnen halen en het is dankbaar werk om hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Elk kind is uniek en vraagt om een bepaalde benadering, dat maakt voor mij het werken met kinderen/jongeren zo boeiend. Ik heb een open blik en een positieve instelling en ik zie het als een uitdaging om, samen met het kind en diens omgeving, te ontdekken wat het kind kan, wil en nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

 

Functie: Psycholoog, Braingame Brian-trainer.
Registraties:
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd: 130004869

Persoonlijke AGB-code: 94105861
Mijn naam is Noa Lagendijk.

 

Op dit moment zit ik in het laatste jaar van het vwo. Als ik mijn vwo-diploma heb gehaald, ben ik van plan psychologie te gaan studeren aan de universiteit van Utrecht. Ik heb veel interesse in psychologische zorg, voornamelijk gericht op kinderen. Als administratief medewerkster verzorg ik vaak het  allereerste cliëntcontact en plan ik onderzoeken, behandeltrajecten en afspraken in. Ik krijg energie van het contact met zowel ouders als kinderen en zorg ervoor dat dit contact soepel en duidelijk verloopt.

 

Functie: Administratief medewerkster

Mijn naam is Marjolein Harkisoen.

 

Ik volg de master Gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit.

Daarnaast ben ik werkzaam als sociaal werker. Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren, daar zet ik mij graag voor in. Ik denk in mogelijkheden en ik heb een positieve en open blik.

Met de doelgroep kinderen en jeugdigen heb ik altijd al willen werken. Door middel van deze stage wil ik mij hierin specialiseren en vaardig worden in het doen van onderzoek en behandeling. Samen met het kind/ de jeugdige en hun ouders hoop ik hen stap voor stap op weg te helpen met hun vragen.

 

Functie: Psycholoog i.o.