Over PLAN Psychologie        Team           Locatie        Werkwijze

 

Het team van PLAN Psychologie bestaat uit:

 

Mijn naam is Annemiek de Wit - ter Wal.

In 2002 ben ik afgestudeerd als neuropsycholoog en heb mij daarna verder gespecialiseerd in de kinder- en jeugdpsychologie.

In de afgelopen jaren heb ik onderzoek en behandeling gedaan bij veel verschillende kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen.

Ik help graag kinderen en jongeren bij wie de ontwikkeling niet vanzelf verloopt. Ik vind het belangrijk om het kind of de jongere enerzijds te “horen” in zijn zorgen en problemen en anderzijds samen hun talenten en krachten weer te ontdekken en in te zetten. Ik vind een open en transparante communicatie met het kind en de ouders belangrijk. Ik heb een positieve, energieke instelling en denk in oplossingen, wat veel kinderen, jongeren en ouders aanspreekt.


Functie: praktijkhouder, registerpsycholoog NIP/Kinder- en Jeugd, EMDR-therapeut,
ACT4kids-trainer, supervisor.
Registraties / lidmaatschappen:

Registratie NIP K&J (Ned. Instituut van Psychologen): 00133038

Persoonlijke AGB-code: 94101080

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd: 130001170

 

Mijn naam is Pleun Huijbregts.

Ik ben in 2009 afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit van Tilburg. In 2015 heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond.

In de afgelopen jaren heb ik veel gewerkt met kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en heb ik me gespecialiseerd in neuropsychologie.

Ik heb veel plezier in het werken met kinderen en jongeren van verschillende leeftijden, ieder met hun eigen verhaal, geschiedenis, interesses, kwaliteiten en vragen. Ik vind het een uitdaging om samen met de cliënt te ontdekken hoe dingen met elkaar samenhangen. Het samenwerken met de ouders en andere betrokkenen vind ik belangrijk. Ik houd van een open en eerlijke communicatie.

Functie: praktijkhouder, GZ-psycholoog Kind en Jeugd,
EMDR-therapeut, ACT4kids-trainer, Braingame Brian-trainer.

Registraties / lidmaatschappen:

BIG-registratie nummer: 29920444325

Persoonlijke AGB-code: 94101079

NIP (Ned. Instituut van Psychologen)

NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie)

 

 


Mijn naam is Rozemarijn Wieringa.

 

In 2019 ben ik afgestudeerd als basispsycholoog (kind en jeugd) aan Universiteit Utrecht. Hierna heb ik twee jaar gewerkt als jeugdprofessional bij een gemeente waardoor ik mijn kennis en vaardigheden heb verbreed. Inmiddels ben ik al weer een tijd aan de slag als psycholoog binnen de basis GGZ. In mijn werk als psycholoog kijk ik graag samen met het kind of de jongere en diens omgeving naar wat er nodig is om weer lekker in het leven te staan. Hierbij ga ik uit van de kwaliteiten en talenten van het kind of de jongere. Tijdens de sessies vertel ik graag over ons wonderlijke brein; daar valt zoveel over te leren! Ik ben betrouwbaar, open, toegankelijk en vind het belangrijk dat er ook ruimte is voor humor.

 

Functie: psycholoog, EMDR-therapeut
Registraties:

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd: 130005241

Persoonlijke AGB-code: 94111962


 

Mijn naam is Britt Herrewijn.

 

In 2021 ben ik afgestudeerd als psycholoog na het afronden van mijn master Clinical Psychology aan de Universiteit van Utrecht en ik werk sinds het afronden van mij studie met veel plezier bij PLAN Psychologie. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van hun eigen talenten en krachten, zodat zij deze op een passende manier kunnen inzetten. Wanneer kinderen vastlopen in hun ontwikkeling of hulp nodig hebben bij de zoektocht naar hun eigen talenten en krachten, help ik ze graag weer op weg. Ik vind het belangrijk dat ieder kind gelukkig is en op een waardevolle manier zichzelf kan zijn. Ik heb veel plezier in het werken met kinderen en jongeren en ben gedreven om mijn passie voor kind- en jeugd en mijn positieve- en open houding met anderen te delen. Ik hecht veel waarde aan een eerlijke en transparante communicatie.

 

Functie: psycholoog, ACT4kids-trainer, Braingame Brian-trainer.
Lidmaatschappen:
NIP (Ned. Instituut van Psychologen)
Registraties:
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd: 130006179

Persoonlijke AGB-code: 94111949

 

 


Mijn naam is Marjolein Harkisoen.

 

Ik volg de master Gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit.

Daarnaast ben ik werkzaam als psychodiagnostisch medewerkster. Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren, daar zet ik mij graag voor in. Ik denk in mogelijkheden en ik heb een positieve en open blik.

Samen met het kind/ de jeugdige en hun ouders hoop ik hen stap voor stap op weg te helpen met hun vragen.

 

Functie: Psychodiagnostisch medewerkster

 

Mijn naam is Linda Heldens.

In 2011 ben ik als psycholoog afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, met als afstudeerrichting neuro- en revalidatiepsychologie. In de afgelopen jaren heb ik vooral gewerkt met kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en bijkomende vragen op het gebied van leren, gedrag en welbevinden en kinderen met leerproblemen. Ik vind het belangrijk dat kinderen, jongeren en ouders het beste uit zichzelf kunnen halen en het is dankbaar werk om hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Elk kind is uniek en vraagt om een bepaalde benadering, dat maakt voor mij het werken met kinderen/jongeren zo boeiend. Ik heb een open blik en een positieve instelling en ik zie het als een uitdaging om, samen met het kind en diens omgeving, te ontdekken wat het kind kan, wil en nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

 

Functie: Psycholoog, Braingame Brian-trainer.
Registraties:
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd: 130004869

Persoonlijke AGB-code: 94105861
Mijn naam is Noa Lagendijk.

 

Ik ben student "Toegepaste Psychologie" aan de Fontys in Eindhoven. Ik heb veel interesse in psychologische zorg, voornamelijk gericht op kinderen. Als administratief medewerkster verzorg ik vaak het  allereerste cliëntcontact en plan ik onderzoeken, behandeltrajecten en afspraken in. Ik krijg energie van het contact met zowel ouders als kinderen en zorg ervoor dat dit contact soepel en duidelijk verloopt.

 

Functie: Administratief medewerkster


Mijn naam is Fleur van Essen.

Ik volg de master Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie aan Tilburg University. Het werken met kinderen en jeugd spreekt mij erg aan door de vele verschillende ontwikkelingsfases die zij doormaken. Tijdens mijn stage wil ik graag vaardigheden op doen met diagnostiek en behandeling. Daarnaast hoop ik een helpende hand te kunnen bieden aan zowel het kind als de ouders bij mogelijke knelpunten in de ontwikkeling. Ik ben open-minded en hecht veel waarde aan een eerlijke en vrije communicatie.

 

Functie: psycholoog i.o.