Over PLAN Psychologie        Behandelaren        Locatie        Werkwijze

 

Het traject bij PLAN Psychologie begint met een aanmelding. Daarna volgt een intakefase en vervolgens wordt een behandeltraject gestart.


Aanmelding:

- Tot 16 jaar: de ouder(s) melden het kind aan. Kinderen vanaf 12 jaar moeten wel toestemming geven middels een toestemmingsverklaring welke na de aanmelding via email toegestuurd wordt.

- Van 16 tot 18 jaar: de jongere kan zelf aanmelden, waarna de ouders toestemming moeten geven voor de behandeling. Ook kunnen de ouders aanmelden, waarna de jongere toestemming moet geven.

 

Aanmelden kan via het aanmeldformulier of telefonisch. Er wordt vervolgens een intakegesprek gepland en de aanmelder ontvangt een bevestigingsmail met informatie en een toestemmingsverklaring.

 

Bij gescheiden ouders, moeten beide gezaghebbende ouders akkoord gaan met de aanmelding van kinderen en jongeren tot 16 jaar. Als één ouder het volledige gezag heeft, hoeft de andere ouder niet akkoord te gaan met de aanmelding. De ouder zonder gezag heeft in principe wel recht op belangrijke informatie over de behandeling van het kind en het is de bedoeling dat de ouder op de hoogte gehouden wordt door de gezaghebbende ouder.


Let op: Indien ouders niet meer bij elkaar zijn en één ouder het volledige gezag heeft, is het belangrijk dat deze ouder bij de gemeente een verklaring opvraagt over het wettelijke gezag en dit meeneemt naar het intakegesprek (indien het kind jonger is dan 16 jaar).


Intakefase:

Kinderen op de basisschool (of jonger): in principe worden eerst alleen beide ouders uitgenodigd. Na het intakegesprek wordt een kennismaking met het kind gepland.

Kinderen/jongeren op de middelbare school: zowel ouders als het kind/de jongere worden uitgenodigd. Jongeren vanaf 16 jaar mogen (eerst) alleen komen, als ze dat willen. Dan wordt besproken of het zinvol is om ook een gesprek met de ouders erbij te plannen.

Bij het intakegesprek maken we kennis en brengen we de klachten in kaart. Er worden verschillende vragen gesteld over de achtergrond van de klachten en de hulpvragen.

Het intakegesprek duurt ongeveer 45 minuten. Na het intakegesprek wordt standaard gevraagd om één of meerdere vragenlijsten in te vullen, om de klachten uitgebreider in kaart te brengen. Dit gebeurt meestal per email. Aan het einde van het behandeltraject wordt gevraagd om deze lijst(en) opnieuw in te vullen, om het effect van de behandeling te kunnen meten.

In het tweede gesprek wordt een samenvatting van alle verzamelde gegevens en het behandel- of onderzoeksplan besproken. Ook bespreken we hoe lang de behandeling  of het onderzoekstraject ongeveer gaat duren en welk zorgtraject het beste aansluit. Hierover wordt de huisarts geïnformeerd middels een brief. Deze brief nemen we door voordat deze verstuurd wordt.

Vervolgens worden vervolgafspraken ingepland en daarna start de behandeling of het onderzoek.


De behandeling of het onderzoekstraject:

De behandeling of het onderzoekstraject wordt afgestemd op de klachten, de hulpvraag en de mogelijkheden van het kind, de jongere en de omgeving. Behandelsessies duren in principe 45 minuten. Onderzoeksmomenten duren gemiddeld 1,5 tot 2 uur.

Tijdens de behandelperiode of het onderzoekstraject kan samengewerkt worden met school en/of andere betrokkenen. Dat is afhankelijk van de hulpvraag en de afspraken die we samen maken. Na afronding van het zorgtraject sturen we standaard een afsluitende brief naar de huisarts/verwijzer.

 

Bij PLAN Psychologie zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing.