Disclaimer website

Toegang tot en gebruik van deze website van PLAN Psychologie wordt beheerd door de volgende disclaimer. Door gebruik van deze website, gaat u akkoord met al deze voorwaarden en mededelingen, zonder wijzigingen van uw zijde. De informatie op deze website is door PLAN Psychologie met alle redelijkerwijze in acht te nemen zorgvuldigheid gepubliceerd. De gepresenteerde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan ieder moment gewijzigd worden.

PLAN Psychologie garandeert geen volledigheid of juistheid van de op de website aangeboden informatie. Daarnaast wijst PLAN Psychologie er op dat de door haar aangeboden dienstverlening individueel wordt vastgesteld aan de hand van de persoonlijke situatie van (potentiële) klanten en de informatie op deze website is dan ook uitsluitend bedoeld voor indicatieve doeleinden, hetgeen betekent dat er op geen enkele wijze rechten aan kunnen worden ontleend en daartoe worden alle aansprakelijkheden uitgesloten.

PLAN Psychologie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door PLAN Psychologie of door u aan PLAN Psychologie middels een website van PLAN Psychologie of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt PLAN Psychologie geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens PLAN Psychologie via deze website. PLAN Psychologie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alle informatie (inclusief teksten, logo’s, gegevens en afbeeldingen) op deze website is (intellectueel) eigendom van PLAN Psychologie, tenzij anders vermeld. Gegevens op deze website kunnen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van PLAN Psychologie. PLAN Psychologie garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

Disclaimer email

Dit e-mailbericht, inclusief bijlagen, is alleen bestemd voor de geadresseerde. De inhoud ervan is strikt vertrouwelijk. Is dit e-mailbericht niet voor u bestemd of is de inhoud onduidelijk? Neem dan contact op met de afzender. U mag dit bericht niet zonder toestemming openbaar verspreiden. PLAN Psychologie is niet aansprakelijk voor een verkeerde weergave van het bericht, vertraagde of onvolledige bezorging. PLAN Psychologie neemt zorgvuldige virusbestrijdingsmaatregelen, maar is niet verantwoordelijk als u door onze e-mail toch een virus ontvangt.