Supervisie voor professionals

PLAN Psychologie vindt het belangrijk, leerzaam en leuk om professionals in ontwikkeling te begeleiden en biedt daarom ruimte voor supervisietrajecten, onder andere voor afgestudeerde psychologen die het traject tot Registerpsycholoog NIP Kinder & Jeugd volgen.

Eén van de behandelaren van PLAN Psychologie, Annemiek de Wit – ter Wal, is opgeleid als supervisor voor gedragswetenschappers en staat als supervisor geregistreerd bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Tijdens de supervisie wordt er aandacht besteed aan de vakinhoudelijke, maar vooral de persoonlijke ontwikkeling van de supervisant als professional. Reflectie is een belangrijk onderdeel van het supervisieproces.

Het traject start altijd met een (gratis) kennismaking waarbij wederzijdse verwachtingen, leerdoelen, leerwensen en werkwijze worden besproken. Ook worden er afspraken gemaakt over de duur, frequentie, invulling en kosten van de bijeenkomsten. Er is tevens aandacht voor eventuele opleidingseisen waar rekening mee gehouden moet worden.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Annemiek de Wit – ter Wal via email (annemiekdewit@planpsychologie.nl) of telefoon (0183820018, de telefoniste zal doorverbinden).