Over PLAN Psychologie       Behandelaren        Locatie        Werkwijze

PLAN Psychologie is in oktober 2015 opgericht door Annemiek de Wit - ter Wal en Pleun Huijbregts.

 

We bieden psychologische zorg aan kinderen, jongeren (tot 18 jaar) en hun ouders bij psychische klachten en vragen over leren, sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag.

 

PLAN Psychologie is gespecialiseerd in neuropsychologie en ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD, autisme en taalontwikkelingsstoornissen) bij kinderen en jongeren en daaraan gerelateerde leer- en sociaal-emotionele problemen.

 

De praktijk biedt zorg op basis van de hulpvraag van de cliënt en/of de ouders. De zorg is “op maat”, wat inhoudt dat we graag samenwerken met de cliënt en dat de hulp wordt afgestemd op wat de cliënt (en de omgeving van de cliënt) nodig heeft.

In de contacten met cliënten hebben we aandacht voor problemen en zorgen, maar richten we ons ook op de sterke kanten en zaken die goed gaan. De kwaliteiten van kinderen, jongeren en ouders en hun zelf bedachte oplossingen kunnen vaak heel helpend zijn in de behandeling.

In onze zorg vinden we het belangrijk om goed samen te werken met de betrokkenen rondom het kind of de jongere. Niet alleen de ouders, maar ook de huisarts, de jeugdarts, de gemeente, de school, de logopedist en andere hulpverleners.

In de praktijk wordt psychologische zorg vanuit de Generalistische Basis GGZ geboden. Dit betekent dat lichte en matig ernstige klachten behandeld worden.

 

Onderzoek en behandeling bij PLAN Psychologie voldoet aan de kwaliteitseisen en er wordt gewerkt vanuit landelijke richtlijnen. De behandelaren staan ingeschreven in het BIG-register of in het Kwaliteitsregister Jeugd. Ook zijn de behandelaren aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en werken zij volgens de opgestelde beroepscode (zie www.psynip.nl).

 

We vinden het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste inzichten, richtlijnen en methodieken en volgen daarom regelmatig cursussen en opleidingen. Ook overleggen we met collega-psychologen en andere professionals, zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar scherp kunnen houden.