Braingame Brian

Braingame Brian is een training waarbij uw kind middels een computerspel thuis kan werken aan het verbeteren van impulscontrole (remmen), mentaal schakelen (flexibiliteit) en werkgeheugen. Deze vaardigheden worden ook wel “executieve functies” genoemd. De training bestaat uit drie trainingstaken en een spelwereld. De trainingstaken zijn verwerkt in de spelwereld, waardoor het voor kinderen aantrekkelijk is om de taken uit te voeren.

 

Voor wie?

De training is geschikt voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Braingame Brian is ontwikkeld voor kinderen met ADHD of ADD die moeilijkheden hebben in de executieve functies (werkgeheugen, planningsvaardigheden, impulscontrole, flexibiliteit). Op dit moment wordt onderzocht of de training ook kan helpen bij kinderen met andere problematiek, waar ook problemen in het executief functioneren onderliggend zijn.

 

Hoe?

Bij het intakegesprek wordt bekeken of uw kind baat kan hebben bij de training Braingame Brian. Hiervoor zullen via enkele (neuro)psychologische taken en vragenlijsten een aantal executieve functies in kaart gebracht worden. De training bestaat uit 25 sessies van ongeveer 40 minuten. Deze sessies worden in de thuissituatie gespeeld in een periode van 6 weken (4 sessies per week).

De begeleiding vanuit PLAN Psychologie bestaat uit een startgesprek (waarin uitleg gegeven wordt over de training), drie begeleidende contacten en een evaluatiegesprek.

Het is van belang dat uw kind de beschikking heeft over een laptop of pc die voldoet aan de systeemvereisten voor het programma. De ouders spelen tijdens de training een belangrijke rol door het coachen en motiveren van hun kind.

 

Kosten/vergoeding

Als uw kind een verwijzing heeft van de huisarts, jeugdarts of gemeente, kan de behandeling vergoed worden. Er geldt daarnaast een éénmalige eigen bijdrage van 100 euro incl. btw.

 

Aanmelden

Voor meer informatie over de training of mogelijkheden, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Om uw kind aan te melden kunt u het online aanmeldformulier invullen.

 

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op www.gamingandtraining.nl of in de folder voor ouders van kinderen met ADHD.

 

Belangrijk om te weten

De training wordt gezien als aanvulling op effectief gebleken behandelingen bij kinderen met ADHD. Braingame Brian kan niet als een op zichzelf staande behandeling worden gezien, maar moet ingebed worden in een bredere aanpak, bijvoorbeeld in combinatie met psycho-educatie (uitleg over de sterke en minder sterke kanten en de impact hiervan op het dagelijks leven), zowel voor het kind, ouders en de leerkracht. Voor sommige kinderen is het nodig om naast de training medicatie te gebruiken. Het is voor de meeste kinderen echter goed mogelijk de training Braingame Brian te doorlopen zonder medicatie.