Fit worden op een ’coole’ manier

 

 

 

In de gemeente West Betuwe wordt gestart met het programma Cool 2B Fit. Een sportief programma dat zich richt op leefstijlverandering voor kinderen met overgewicht in de leeftijd van 8 tot 13 jaar samen met hun ouders / verzorgers.

 

 

 

De kinderen kunnen samen met hun ouders, onder deskundige begeleiding, verandering brengen in hun leefpatroon. Gedurende een half jaar wordt een intensief programma gevolgd onder begeleiding van een diëtist, kinderpsycholoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur. Tijdens het programma sporten de kinderen intensief. Het is niet alleen maar werken, plezier staat voorop. Er wordt een leuk en afwisselend programma aangeboden met verschillende sporten. Er wordt ook met behulp van de kinderfysiotherapeut en de buurtsportcoach op maat bekeken welke sport/activiteit bij een kind past. Zodat na de intensieve fase van Cool 2B Fit diegene blijft sporten/bewegen. In het eerste half jaar zijn er ouder- en kindbijeenkomsten waar groepsvoorlichting en adviezen worden gegeven.  En er is na de intensieve fase een jaar lang begeleiding om de veranderde leefstijl op langere termijn te leren volhouden.

 

 

 

Voor meer informatie over Cool 2B Fit, kijk op de website www.cool2bfit.nl.

 

Woon je in West Betuwe en wil je meedoen met Cool2B Fit?  Neem dan contact op met Tiana van Oosten, kinderfysiotherapeute bij fysioPP, telefoon 0183-766041. Zij kijkt of je voor de cursus in aanmerking komt.  De kosten voor deelname worden grotendeels betaald door de zorgverzekering en de gemeente. De eigen bijdrage is € 15,= per maand per kind.  

 

 

 

Gevolgen van overgewicht

 

Veel eten en weinig bewegen is vaak de oorzaak van overgewicht bij kinderen. Eén op de acht kinderen in de leeftijd van vier tot dertien jaar is te zwaar of dreigt te zwaar te worden. Meisjes iets meer dan jongens. Kinderen die te zwaar zijn, kunnen te maken krijgen met allerlei lichamelijke klachten, zoals hoge bloeddruk, diabetes type 2, ofwel ouderdomssuikerziekte, gewrichtsklachten. Maar er zijn ook psychische gevolgen, die vaak worden onderschat: ze worden vaker gepest dan andere leeftijdsgenootjes bijvoorbeeld.

 

 

 

Beweeg meer, eet gezond

 

Het Cool 2Bfit programma is een initiatief vanuit het project: Beweeg meer, eet gezond!  Dit project wordt uitgevoerd door de gemeente, GGD en verschillende zorgpartijen in de periode 2020-2022. Het richt zich in eerste instantie op de kernen Vuren, Herwijnen, Hellouw, Haaften en Tuil.

 

De gemeente is JOGG-gemeente, wat betekent dat er structureel aandacht is voor het bevorderen van gezonde leefstijl en bewegen. Daar past dit project uitstekend bij.

 

 

 

Cool 2BFit in West Betuwe wordt uitgevoerd  door:

 

-        Plan psychologie

 

-        FysioPP

 

-        GGD Gelderland Zuid

 

-        Gemeente West Betuwe