Over PLAN Psychologie        Behandelaren        Locatie        Werkwijze

 

Bij PLAN Psychologie zijn momenteel vier behandelaren werkzaam:

Mijn naam is Annemiek de Wit - ter Wal.

In 2002 ben ik afgestudeerd als neuropsycholoog en heb mij daarna verder gespecialiseerd in de kinder- en jeugdpsychologie.

In de afgelopen jaren heb ik onderzoek en behandeling gedaan bij veel verschillende kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen.

Ik help graag kinderen en jongeren bij wie de ontwikkeling niet vanzelf verloopt. Ik vind het belangrijk om het kind of de jongere enerzijds te “horen” in zijn zorgen en problemen en anderzijds samen hun talenten en krachten weer te ontdekken en in te zetten. Ik vind een open en transparante communicatie met het kind en de ouders belangrijk. Ik heb een positieve, energieke instelling en denk in oplossingen, wat veel kinderen, jongeren en ouders aanspreekt.

Registraties / lidmaatschappen:

Registratie NIP K&J (Ned. Instituut van Psychologen): 00133038

Persoonlijke AGB-code: 94101080

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd: 130001170

 

Mijn naam is Pleun Huijbregts.

Ik ben in 2009 afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit van Tilburg. In 2015 heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond.

In de afgelopen jaren heb ik veel gewerkt met kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en heb ik me gespecialiseerd in neuropsychologie.

Ik heb veel plezier in het werken met kinderen en jongeren van verschillende leeftijden, ieder met hun eigen verhaal, geschiedenis, interesses, kwaliteiten en vragen. Ik vind het een uitdaging om samen met de cliënt te ontdekken hoe dingen met elkaar samenhangen. Het samenwerken met de ouders en andere betrokkenen vind ik belangrijk. Ik houd van een open en eerlijke communicatie.


Registraties / lidmaatschappen:

BIG-registratie: 29920444325

Persoonlijke AGB-code: 94101079

NIP (Ned. Instituut van Psychologen)

NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie)

 

 


Mijn naam is Maschja de Visser.

Na de studie bedrijfseconomie aan de Universiteit van Maastricht en een paar jaar werken bij marktonderzoekbureaus, realiseerde ik me dat mijn hart ligt in de zorg. Ik ben opnieuw de schoolbanken ingekropen en ben in 2009 afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit van Tilburg. In de afgelopen jaren heb ik vooral gewerkt met kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis, ADHD en/of autisme. Ik vind het belangrijk dat kinderen en jongeren zichzelf kunnen, mogen en durven zijn, ondanks eventuele beperkingen. Hier wil ik graag aan bijdragen door te onderzoeken wat de sterke en minder sterke kanten in de ontwikkeling van een kind zijn om vervolgens samen te ontdekken wat een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Ik vind het belangrijk dat ouders en directe omgeving betrokken worden in het proces dat het kind doormaakt, zodat iedereen op zijn manier kan bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het kind.

 

 

Registraties / lidmaatschappen:

Persoonlijke AGB-code: 94104353

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd: 130003891